Αναγνώριση Ίριδας Ματιού

eye 33x33 Η ίριδα του ματιού κάθε ανθρώπου είναι τόσο μοναδική, όσο και τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Κάθε ένα από τα μάτια μας έχει τη δική του εντελώς διαφορετική ίριδα με απολύτως μοναδικούς σχηματισμούς, που αν δεν συμβεί κάποιος τραυματισμός, παραμένουν αμετάβλητοι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Η ποικιλότητα και η πολυπλοκότητα αυτών των σχηματισμών σε συνδυασμό με την τυχαία κατανομή τους σε ολόκληρο τον ανθρώπινο πληθυσμό, καθιστούν την ίριδα αξιοποιήσιμη στην ανάπτυξη βιομετρικών συστημάτων.